SUBHANALLAH!!!! INILAH 4 Penyesalan Orang Kafir di Akhirat, Jangan Sampai Terjadi pada Anda!!! SEMOGA YANG MEMBAGIKAN MASUK SURGA,,AMINNNNN

4 Penyesalan Orang Kafir di Akhirat, Jangan Sampai Terjadi pada Anda!

Idealnya, kita dapat memberi nasehat pada beberapa orang kafir supaya
kembali kedalam Islam yang mulia. Saat tak dapat, sebaiknya kita selalu mendoakan mereka sekalian berdoa untuk diri serta keluarga kita.

4 Penyesalan Orang Kafir di Akhirat, Janganlah Hingga Berlangsung pada Anda! 


Berdoa supaya dihindarkan dari semua jenis kekafiran serta dilindungi supaya selalu ada dalam naungan Islam yang sangat mulia. Sebab tidak ada yang diperoleh oleh beberapa orang kafir, nantinya di akhirat, tetapi impian yang sia-sia belaka.

Sebagai bukti, berikut 4 ayat al-Qur’an yang memaparkan type impian penyesalan oorang-orang kafir di akhirat nantinya. 

Sesudah semua percuma belaka, orang–orang kafir berandai-andai seandainya jadi orang yang beriman waktu didunia.

“Mereka tak terasa capek di dalamnya serta mereka sekali-kali akan tidak di keluarkan daripadanya. ” (Qs. al-Hijr 15 : 48)

Mereka tahu begitu enaknya balasan yang didapatkan oleh Allah Ta’ala pada beberapa orang yang beriman. Mereka menyesal, kenapa tidak ingin terima dakwah waktu didunia? Lalu disebutkan pada mereka, “Mereka sekali-kali akan tidak di keluarkan daripadanya. ”

Tidak cuma berandai-andai untuk jadi Muslim, beberapa orang kafir juga berkhayal, kalau mereka dikembalikan ke dunia pastinya mereka bakal berusaha untuk jadi pribadi yang shalih.

“Dan belanjakanlah beberapa dari apa yang sudah Kami berikanlah padamu sebelumnya datang kematian pada salah seseorang diantara anda, lantas ia berkata, ‘Ya Rabb-ku, kenapa Engkau tak menangguhkan (kematian) ku hingga saat yang dekat, yang mengakibatkan saya bisa bersedekah serta saya termasuk juga beberapa orang yang shalih? ’” (Qs. al-Munafiqun 63 : 10) 

Lihatlah ini baik-baik. Baca ayat ini dengan iman serta hati. Bila orang kafir saja menyesal di akhirat serta berandai-anda untuk jadi orang shalih didunia, bukankah hati kita tergerak untuk mencapai derajat shalih sebelumnya semua terlambat?

Karena sia-sianya impian serta penyesalan itu, beberapa orang kafir juga berandai-andai bila saja mereka cuma di ciptakan sebagai tanah waktu didunia. Bila cuma jadi tanah, mereka bakal aman dari semua bentuk siksa.

“Sesungguhnya Kami sudah memperingatkan padamu (hai orang kafir) siksa yang dekat, pada hari manusia lihat apa yang sudah diperbuat oleh ke-2 tangannya, serta orang kafir berkata, ‘Alangkah sebaiknya seumpamanya saya dulu yaitu tanah. ’” (Qs. an-Naba’ 78 : 40) 

Serta puncaknya, waktu mereka telah mengemukakan semuanya jenis impian serta penyesalan namun tak beresiko apapun, mereka berlaku dungu dengan mengemukakan satu tawaran percuma ; apakah siksa yang mereka rasakan dapat diganti dengan istri, anak-anak, serta kekayaan yang mereka punyai waktu didunia?

“Orang kafir menginginkan bila seumpamanya dia bisa menebus (dianya) dari azab hari itu dengan anak-anaknya, istrinya, saudaranya, serta keluarga yang melindunginya (didunia), serta beberapa orang diatas bumi semuanya lalu (menginginkan) tebusan itu bisa menyelamatkannya. ” (Qs. al-Ma’arij 70 : 11-14) 

Serta harapan mereka pupus waktu Allah Ta’ala berfirman, “Sekali-kali tidak bisa! Sebenarnya neraka yaitu api yang bergolak. ” (Qs. al-Ma’arij 70 : 15) 

Wallahu a’lam. 

sumber: http://tausiahagamaislam.blogspot.com/2016/03/4-penyesalan-orang-kafir-di-akhirat.html
SUBHANALLAH!!!! INILAH 4 Penyesalan Orang Kafir di Akhirat, Jangan Sampai Terjadi pada Anda!!! SEMOGA YANG MEMBAGIKAN MASUK SURGA,,AMINNNNN SUBHANALLAH!!!! INILAH 4 Penyesalan Orang Kafir di Akhirat, Jangan Sampai Terjadi pada Anda!!! SEMOGA YANG MEMBAGIKAN MASUK SURGA,,AMINNNNN Reviewed by Siska Permatasari on 18.32 Rating: 5

Tidak ada komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.

TOP-LEFT ADS